Inżynieria i Monitoring Środowiska na Wydziale GGiIŚ to pierwszy tego typu kierunek na AGH i jeden z najlepszych w Polsce.

Studia

Kierunek Inżynieria i Monitoring Środowiska jest kierunkiem techniczno-przyrodniczym zatem zapraszamy na studia kandydatów o zainteresowaniach zarówno technicznych jak i przyrodniczych.

Powietrze, wody, gleby, lasy, gospodarka odpadami, odnawialne źródła energii i o wiele więcej...

Wyróżnikiem studiów pierwszego stopnia na naszym wydziale jest kompleksowe podejście do kształcenia we wszystkich podstawowych aspektach środowiskowych. Dzięki temu studenci mogą poznać wszystkie komponenty środowiska.

Najważniejsze jest zamiłowanie do inżynierii środowiska!

Ze względu na bardzo szeroki zakres poruszanych zagadnień technicznych i przyrodniczych oraz różnorodność oferowanych przedmiotów fakultatywnych możliwe jest dopasowanie toku studiów do własnych preferencji i zainteresowań.

Zajęcia

Studia na kierunku Inżynieria i Monitoring Środowiska charakteryzują się dużą różnorodnością prowadzonych zajęć. Studenci uczą się zasad pracy w laboratoriach, poznają metody analizy jakości gleb, wód i powietrza atmosferycznego. Uczą się pozyskiwania danych środowiskowych z dostępnych serwisów, ich analizy statystycznej oraz metod wnioskowania o jakości środowiska.

Bezzałogowe Statki Powietrzne (BSP)

Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych w inżynierii środowiska. Przetwarzanie, interpretacja i prezentacja danych środowiskowych pozyskanych z kamer multispektralnych i termowizyjnych.

Huragan Katrina

Fizyka atmosfery z Data Science

Wykorzystanie zaawansowanych, otwartych pakietów analitycznych R i RStudio klasy Data Science do modelowania i animacji komputerowej zjawisk atmosferycznych takich jak huragan, orkan i inne.

Więcej informacji o przedmiocie

Absolwenci

Zapraszamy do obejrzenia wywiadów z absolwentami na YouTube

Zajęcia terenowe

Z Gleboznawstwa, Hydrologii oraz seria "wizytacji" w obiektach inżynierskich.

Laboratoria

Analiza powietrza, wody oraz gleb. Zjęcia z nauk o ziemi oraz odpadów. Laboratoria z procesów oczyszczania gazów odlotowych, wód i ścieków.

Umiejętności projektowe

Budownictwo, sieci i instalacje, hydrotechnika. Program naszego kierunku znacznie ułatwia zdobywanie uprawnień budowlanych.

Modelowanie i analiza danych

Uczymy pracy z danymi i na danych. Data mining, analizy statystyczne i modelowanie jest stałym elementem kierunku IMŚ.

Co później?

Studia na kierunku Inżynieria i Monitoring Środowiska dają wiele możliwości późniejszej pracy.

Przedsiębiorstwa

Usługi komunalne, zaopatrzenie w wodę i usuwanie ścieków, gospodarowanie i przetwarzanie odpadów.

Laboratoria

Stacje Chemiczno-Rolnicze, Laboratoria Analiz Środowiskowych, laboratoria przyzakładowe.

Firmy i organizacje

Organizacje pozarządowe, think tanki, fundacje, firmy zajmujące się modelowaniem i analizą danych.

Urzędy

Praca administracji samorządowej i rządowej na stanowiskach związanych z wydawaniem decyzji środowiskowych oraz zarządzaniem i kontrolą środowiska (np. Inspekcji Ochrony Środowiska).

Zakłady przemysłowe

Praca w działach ochrony środowiska i działach zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji ograniczających emisje do środowiska.

Biura projektowe

Projektowanie sieci, instalacji i technologii, projektowanie budowlane.

Drugi Stopień/Studia magisterskie

Czyli jeszcze więcej atrakcji na każdej z czterech specjalności do wyboru:

Absolwenci

Zobacz krótkie historie losów absolwentów kierunku Inżynieria Środowiska