Geodezja i Kartografia to interdyscyplinarny kierunek którego przyszłość związana jest z rozwojem sztucznej inteligencji AI i rozszerzonej rzeczywistości VR

Geodezja i Kartografia

Zostań nowoczesnym geodetą, zapisz się do nas na studia w systemie e-Rekrutacja.
E-Rekrutacja

Studia

Geodezja i Kartografia jest kierunkiem charakteryzującym się nowoczesną, interdyscyplinarną nauką o Ziemi i jednocześnie dziedziną techniki, które zajmują się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i udostępnianiem różnorodnych informacji z wielorakich źródeł. Kandydaci na ten kierunek powinni posiadać uzdolnienia w zakresie nauk ścisłych i zamiłowanie do pracy z komputerem. Geodezja i Kartografia to kierunek z przyszłością, dający swobodę, niezależność i umiejętności interdyscyplinarne.

Nowoczesny sprzęt pomiarowy, Grafika Komputerowa Bazy danych, Systemy Informacji Przestrzennej, Prawo i wiele więcej…

Pierwszy stopień studiów na kierunku Geodezja i Kartografia to przede wszystkim ukierunkowanie na zdobycie kompleksowych zdolności inżynierskich w zakresie realizacji pomiarów i ich opracowań - tworzenia baz danych, analiz dokumentacji geodezyjnych, projektowych, interpretacji przepisów prawa, tyczenia i inwentaryzacji obiektów budowlanych czy biegłej obsługi profesjonalnego oprogramowania. To wszystko i jeszcze więcej stanowi mocny fundament do rozwoju i doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności na drugim stopniu studiów.

Geodezja i Kartografia to życie z pasją!

Praca zawodowa geodety to ciągłe poznawanie nowych miejsc, nowych ludzi, mierzenie się z nowymi wyzwaniami i kreatywne rozwiązywanie problemów zawodowych. Szeroki zakres niezbędnej wiedzy i umiejętności uzyskuje się dzięki różnorodnej a jednocześnie elastycznej formie dydaktycznej. Dzięki możliwości wyboru proponowanych modułów kierunkowych, informatycznych czy w języku obcym można dopasować tryb studiowania do indywidualnych preferencji i potrzeb. Taki tok studiów zapewnia większe możliwości uzyskania interdyscyplinarności w zawodzie geodety.

Zajęcia

Studia na kierunku Geodezja i Kartografia dają niemal nieograniczony wachlarz możliwości własnego rozwoju, nie tylko w wymarzonym zawodzie, ale także w relacjach interdyscyplinarnych. Różnorodność form prowadzonych zajęć pod okiem wykwalifikowanej kadry z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu geodezyjnego i profesjonalnego oprogramowania pozwalają studentom na odkrywanie w sobie nieznanych dotąd zdolności. Wykonywanie map do celów projektowych, map z projektem podziału nieruchomości czy tworzenie baz danych BDOT500, GESUT czy EGiB to tylko niektóre zadania realizowane przez studentów podczas studiów I stopnia.

Zajęcia terenowe/Praktyki

Kierunek Geodezji i Kartografii charakteryzuje się większą ilością praktyk niż pozostałe kierunki. Dlatego już pod koniec pierwszego i kolejno pod koniec drugiego roku studiów I stopnia organizowane są "dwutygodniowe zajęcia terenowe". Pozwalają one na zdobycie niezbędnych, praktycznych umiejętności w zawodzie poprzez realizację kompleksowych zadań geodezyjnych i kartograficznych na rzeczywistym obiekcie terenowym, a także zapewniają doskonałą i niezapomnianą integrację studentów. Na I stopniu studiów odbywają się także praktyki zawodowe, które trwają 4 tygodnie i są realizowane pod koniec 6 semestru. Praktyki odbywają się w urzędach i przedsiębiorstwach prowadzących działalność z zakresu geodezji i kartografii. Studenci na zajęciach terenowych i praktykach zawodowych uczą się rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, wykonawczym i formalno-prawnym dotyczących różnych rodzajów prac geodezyjnych.

Interdyscyplinarność zawodu geodety

Na Kierunku Geodezja i Kartografia kształcimy z pełnym sukcesem nie tylko typowych mierniczych, ale przede wszystkim kreujemy kompetencje interdyscyplinarnego geodety przyszłości. Geodeta w XXI wieku to: geodeta-inżynier (tworzy i projektuje własną działalność pomiarowo-interpretacyjną), geodeta-informatyk (tworzy różnego rodzaju bazy danych i dokonuje ich implementacji), geodeta-matematyk (wykonuje różne obliczenia), geodeta-kartograf (analizuje dane i prezentuje wyniki tych działań w systemach geoinformatycznych, na mapach 2D-4D), geodeta-historyk (analizuje archiwalne dokumentacje), geodeta-prawnik (tworzy dokumentacje do celów prawnych), geodeta-budowlaniec (realizuje projekty, dobiera właściwe technologie pomiarowe do konstrukcji budowlanych), geodeta-badacz geozagrożeń (bada, analizuje i ocenia ryzyka pochodzące z głębi ziemi), a nawet geodeta sieci uzbrojenia podziemnego terenu). Ta wielobranżowość jest niezbędna w profesjonalnym wykonywaniu zawodu, którą zdobywa się na zajęciach kierunku Geodezja i Kartografia.

Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii

Kompleksowe zdolności inżynierskie jakie zdobywa się na pierwszym stopniu studiów są pierwszym krokiem do zdobycia uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Dwa lata praktyki w zawodzie po ukończeniu I stopnia studiów lub jeden rok praktyki po ukończeniu II stopnia studiów pozwalają na zdobycie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Oferujemy także możliwość zdobycia uprawnień zawodowych mierniczego górniczego, unikalne w Polsce studia II stopnia pozwalają na zdobycie wymaganych do tego celu kompetencji. Niezbędny „pakiet” doświadczenia do realizacji praktyki w zawodzie, a później zdania egzaminu na uprawnienia, zdobywa się na studiach kierunku Geodezja i Kartografia pod okiem kadry, która posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w różnych zakresach, miernictwa górniczego, a także zasiada w komisjach kwalifikacyjnych do spraw uprawnień zawodowych. Absolwent niektórych specjalności na II stopniu studiów otwiera sobie drogę do uzyskania wybranych uprawnień bez konieczności zdawania egzaminu państwowego.

Analiza, modelowanie i interpretacja danych przestrzennych

Analiza danych zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym to obowiązek geodety przy wykonywaniu niemal każdej pracy geodezyjnej. Szablonowe zdobycie wiedzy w tym zakresie nie wystarczy. Na kierunku Geodezja i Kartografia uczy się przede wszystkim właściwej interpretacji pozyskiwanych baz danych, ich harmonizacji, oceny wiarygodności, kompletności i dokładności w aspekcie szeroko rozumianych przepisów prawnych. Pomiary geodezyjne to również zdalne i bezkontaktowe pozyskiwanie danych ze zdjęć naziemnych, lotniczych, czy też satelitarnych. Do najnowocześniejszych technik zalicza się skanowanie laserowe z platform mobilnych tj. samolot, samochód oraz stanowisk stacjonarnych. Metody zdalne na tle innych metod geodezyjnych wyróżnia ogromna wydajność, możliwość opracowywania modeli 3D, rejestracja zmian użytkowania terenu, jak również możliwość współpracy ze specjalistami innych branż np. wiertnictwo, planowanie przestrzenne, ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Instrumenty pomiarowe

Kształcenie w ramach kierunku Geodezja i Kartografia uwzględnia światowe osiągnięcia w zakresie wykorzystania nowoczesnego sprzętu i oprogramowania do realizacji zaawansowanych pomiarów do celów projektowych, inwentaryzacji inwestycji po jej zakończeniu oraz monitoringu przemieszczeń i deformacji obiektów, konstrukcji, górotworu i powierzchni terenu. Studiując ten kierunek na WGGiIŚ AGH będziesz miał dostęp do najnowocześniejszego sprzętu geodezyjnego różnych producentów, jak np. odbiorniki satelitarne GNSS, bezzałogowe statki latające UAV (drony), tachimetry, niwelatory cyfrowe, skanery laserowe, Sentinel 1, 2, interferometria, kamery teledetekcyjne, radary, giroteodolity i inne. Po ukończeniu studiów obsługa każdego sprzętu geodezyjnego nie będzie stanowiła dla Ciebie żadnego problemu.

Laboratoria i oprogramowanie

Na studiach będziesz nabywał umiejętności przetwarzania pozyskanych z otoczenia baz danych, a także wytworzonych przez siebie danych w różnych programach. Są to programy najczęściej wykorzystywane przez geodetów jak i administrację samorządową, np. TurboMap, EWMAPA, Microstation, AutoCAD, ArcGIS, Agisoft i szereg innych. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska wyposażony jest także w ciekawe laboratoria, jak np. Geodezyjne Laboratorium Metrologiczne, Bazę Testową Dalmierzy, Laboratorium Teledetekcyjne, czy Stację Permanentną GPS (KRAW), których funkcjonowanie poznasz w ramach zajęć.

Koło Naukowe Dahlta

Studiowanie na kierunku GiK WGGiIŚ AGH to nie tylko wykłady, ćwiczenia czy zajęcia praktyczne. Swoje zainteresowania można rozwijać także w Kole naukowym Geodetów Dahlta. Koło Naukowe skupia w swoich szeregach studentów wszystkich roczników biorąc udział w ciekawych projektach, wyjazdach, konferencjach czy obozach.

Absolwenci

Zapraszamy do obejrzenia wywiadów z absolwentami na YouTube

Co później?

Renoma, prestiż Uczelni plus jakość kształcenia zapewniają nie tylko zdobycie uprawnionego zawodu, ale także otwierają szerokie możliwości zatrudnienia lub rozwinięcia własnego biznesu.

Własna firma geodezyjna

Geodeta to w pierwszej kolejności wolny zawód, którego wykonywanie jest możliwe po uzyskaniu uprawnień zawodowych. Jeśli zaś nie chcesz być zależny od potencjalnego pracodawcy, możesz również założyć samodzielnie jednoosobową działalność gospodarczą, w której pod okiem geodety uprawnionego będziesz wykonywał szereg robót geodezyjnych. Po spełnieniu określonych wymagań będziesz mógł zdać egzamin na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii i samodzielnie wykonywać zlecenia prac geodezyjnych.

Firmy i organizacje

Organizacje pozarządowe, fundacje, firmy, których działalność związana jest z tworzeniem opracowań geodezyjnych i kartograficznych, duże firmy geoinformatyczne, które wykonują pomiary, opracowania fotogrametryczne i skaningowe o charakterze wielkopowierzchniowym, a także firmy zajmujące się obrotem nieruchomościami (zarządca nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy, pośrednik w obrocie nieruchomościami).

Przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa informatyczne, geoinformatyczne, zajmujące się szeroko rozumianym wykonawstwem geodezyjnym i kartograficznym, np. Okręgowe lub Miejskie Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficzne.

Urzędy

Praca w administracji samorządowej i rządowej na różnych stanowiskach dotyczących geodezji, urbanistyki, gospodarki przestrzennej i wielu innych

Budownictwo podziemne i zakłady górnicze

Praca w firmach związanych z geodezyjną obsługą budownictwa podziemnego należy do dynamicznie rozwijających się sektorów gospodarki w Polsce i na całym świecie (to np. tunele drogowe i kolejowe, serwerownie, podziemne magazyny gazu lub ropy, metro). Poszukiwania i pozyskanie surowców rzadkich (niezbędnych do produkcji elektrycznych samochodów, smartfonów, robotów i komputerów) oraz kruszyw i materiałów niezbędnych w budownictwie to element zrównoważonej gospodarki europejskiej. Zatrudnienie w firmach związanych z budową i eksploatacją kopalń podziemnych lub odkrywkowych należy do najlepiej wynagradzanych wśród zawodów geodezyjnych. Więcej o pomiarach w podziemiach...

Praca za granicą

Absolwent geodezji jest poszukiwanym pracownikiem przez zagranicznie firmy obsługujące procesy inwestycyjne w budownictwie, przemyśle naftowym i gazowniczym (w szczególności Norwegia i Anglia) Zagranicznie firmy coraz częściej zatrudniają naszych absolwentów studiów magisterskich często otwierając filie swoich firm w Polsce.

Zakłady przemysłowe

Praca w działach zajmujących się pozyskiwaniem przetwarzaniem i udostępnianiem informacji przestrzennych, projektowaniem budowli, obiektów inżynierskich Więcej o pomiarach przemysłowych...

Drugi stopień studiów

Po ukończeniu studiów I stopnia inżynier geodeta może kontynuować naukę na Naszym Wydziale aż na 5 różnych specjalnościach magisterskich studiów drugiego stopnia. W zależności od zainteresowań można odpowiednio dobrać specjalność i ukształtować swój profil zawodowy na specjalnościach: Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa; Miernictwo i Geozagrożenia; Geoinformatyka, Fotogrametria i Teledetekcja; Gospodarka Nieruchomościami i Kataster; Przetwarzanie i Analiza Geodanych.

Absolwenci

Zobacz krótkie historie losów absolwentów kierunku Geodezja i Kartografia

Geodezja i Kartografia

Zostań nowoczesnym geodetą, zapisz się do nas na studia w systemie e-Rekrutacja.
E-Rekrutacja

"Kalendarz rekrutacji letniej 2024/2025"
Kalendarz rekrutacji