Absolwenci GiK

Kacper Widuch

absolwent 2021
CERN

W trakcie ostatniego semestru studiów pierwszego stopnia wyjechał do Trondheim w Norwegii w ramach programu Erasmus+. Otrzymał tam możliwość pracy jako Student Assistant, czyli osoba pomagająca przygotować zajęcia prowadzącemu. Nadzorował zajęcia terenowe i tłumaczył niektóre zagadnienia studentom niższych roczników.

W trakcie studiów działał w Kole Naukowym Geodetów Dahlta (koordynując m.in. wyprawę BARI2018 w Jordanii, podczas której łączono elementy geodezji z archeologią), współpracując z prof. Pawłem Ćwiąkałą i dr Edytą Puniach, którzy pod koniec pierwszego semestru studiów magisterskich w 2018 roku, poinformowali go o ofercie pracy w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie. Możliwość tę wykorzystał z powodzeniem, a ukończenie studiów magisterskich odłożył w czasie.

Obecnie zajmuję się przygotowaniem, kalibracją oraz testowaniem nowych systemów monitorowania pozycji komponentów Wielkiego Zderzacza Hadronów. Do jego obowiązków należy również kontrola geometrii komponentów takich jak magnesy nadprzewodzące, czy kolimatory.

Link do wywiadu z Panem mgr inż. Kacprem Widuchem na YouTube WGGiIŚ

Zdjęcie Pana Patryka Sodeckiego
Prace-torowe-Olsztyn
Kamieniołom Mikoszów

Patryk Sadecki

absolwent 2020
Geodeta Górniczy

Studia II stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia ukończyłem w 2020 roku w Katedrze Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej w specjalności Geoinformacja i Geodezja Górnicza.

Pracę zawodową rozpocząłem już na ostatnim semestrze studiów magisterskich w jednej z krakowskich firm, która specjalizujesię w zakresie branży kolejowej. Następnie objąłem podobne stanowisko w kolejnej firmie zajmującej się pracami torowymi i ogólnobudowlanymi. Zakres moich obowiązków obejmował kompleksową geodezyjną obsługę podczas prac kolejowych w trakcie przebudowy i remontów linii kolejowych na terenie całego kraju.

Obecnie pracuję w jednej z dolnośląskich firm zajmujących się miernictwem górniczym, w tym podziemnym prowadzeniem prac przygotowawczych, jaki inwentaryzacją i obmiarami w kopalniach odkrywkowych, głownie kamieniołomów, żwirowni oraz piaskowni. Do moich obowiązków należym.in. wykonywanie pomiarów batymetrycznych: osadników oraz stanu kopalin pod lustrem wody, w pracy często wykorzystuję również drony. Dodatkowo wykonuję pomiary maszyn wyciągowych, ich inwentaryzację i regulację elementów. Praca w górniczych zakładach podziemnych opiera się przede wszystkim na prowadzeniu wyrobisk, kontrolowaniu ich geometrii, jednak w warunkach podziemnych zajmuję się także tyczeniem elementów suwnic oraz podnośników, elementów budowli inżynierskich, taśmociągów, kanałów lub komór. Szeroki zakres prac nie pozwala na monotonię, za to pozwala na szczególny rozwój zawodowy. mgr inż. Patryk Sadecki na - Linkedin

Maciej Wywiał

absolwent 2019

Pan mgr inż. Maciej Wywiał studia na kierunku Geodezja i Kartografia na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska ukończył w 2019 roku, a tytuł magistra obronił w Katedrze Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej.

Pracę w zawodzie rozpoczął już na 2 roku studiów. Do jego obowiązków należały między innymi: wykonywanie pomiarów i opracowywanie dokumentacji z podziałów nieruchomości oraz mapy do celów projektowych. Następnie, dzięki kontaktom nawiązanym przy okazji spotkań Koła Naukowego Geodetów „Dahlta”, otrzymał propozycję pracy przy geodezyjnej obsłudze inwestycji. Do jego zadań należała wówczas realizacja wszelakich zadań związanych z zakładaniem osnowy realizacyjnej, inwentaryzacjami postępów budowy oraz precyzyjnym wytyczaniem lokalizacji dla nowo powstających obiektów inżynieryjnych.

Będąc już na studiach magisterskich, skorzystał z oferty stażu w firmie NaviGate. Obecnie pracuje jako specjalista ds. fotogrametrii i zajmuje się sprzedażą sprzętu geodezyjnego, głównie bezzałogowych statków powietrznych. Do jego zadań należy również przeprowadzanie szkoleń z obsługi sprzętu oraz oprogramowania fotogrametrycznego, a także udzielanie wsparcia technicznego dla klientów.

Link do wywiadu z Panem mgr inż. Maciejem Wywiałem na YouTube WGGiIŚ

Witold Niewiem

absolwent 2017
nasz człowiek w CERN

Witold Niewiem obronił pracę magisterska na WGGiIŚ w 2017 roku z zakresu fotogrametrii bliskiego zasięgu.

Obecnie pracuje dla Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN na pograniczu francusko-szwajcarskim w ramach grupy zajmującej się metrologią wielkoskalową. Jest zaangażowany w pomiary i pozycjonowanie eksperymentu ATLAS znajdującego się na okręgu Wielkiego Zderzacza Hadronów.

Witold jest autorem publikacji naukowych z zakresu fotogrametrii bezzałogowej, modelowania 3D obiektów małogabarytowych oraz pomiarów precyzyjnych.

Wolny czas spędza na zgłębianiu języka angielskiego i francuskiego, uprawianiu sportu na świeżym powietrzu oraz biwakowaniu w najpiękniejszych dolinach alpejskich.

Więcej o projektach Witolda zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym możecie znaleźć na stronie www.witoldniewiem.com

Link do wywiadu z Panem mgr inż. Witoldem Niewiem na YouTube WGGiIŚ

Kamil Kaczorowski

absolwent 2016
Colidrone Sp. z o.o.

Prezes zarządu spółki Colidrone realizującej z Wydziałem grant dofinansowany z NCBiRo wartości 2,5 mln zł. Projekt polega na wykorzystaniu dronów do wyznaczania deformacji terenu na obszarach górniczych.

„Okres studiów dał mi solidną dawkę wiedzy, doświadczenia oraz pozwolił na zawiązanie prawdziwych przyjaźni. Szczególnie dobrze wspominam okres działalności w Kole Naukowym Geodetów Dahlta, gdzie mogłem sprawdzić się w kierowaniu tą organizacją. Praktyka płynąca z koordynacji działań na każdym szczeblu – od pojedynczych projektów po serię obozów naukowych, pozwoliła z sukcesem otworzyć własną firmę. Razem z Janem Gąbką (również absolwentem AGH-GiK) Pawłem Złotkowskim (SGH) oraz Stanisławem Foremnym (SGH) stworzyliśmy firmę Colidrone Sp. z o.o., która jako jedna z pierwszych wykorzystywała, na szeroką skalę, drony do pomiarów geodezyjnych. Dzisiaj wykorzystujemy pełne spektrum najnowszych technologii (w tym skanowanie laserowe i modelowanie BIM), aby nasze usługi zadowalały najbardziej wymagających klientów. Gdyby nie studia na AGH droga do sukcesu z pewnością byłaby dużo trudniejsza.”

Michał Szmiga

absolwent 2010
geodeta w szwajcarskiej firmie „Implenia”

Nazywam się Michał Szmiga i jestem absolwentem kierunku Geodezja i Kartografia na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Studia na specjalności Geoinformacja i Geodezja Górnicza ukończyłem w 2010 roku.

Jestem zatrudniony w szwajcarskiej firmie budowlanej „Implenia”, która prężnie działa w Skandynawii. Firma świadczy usługi budowlane i zatrudnia ponad 8500 osób w Europie.

Aktualnie pracuję w Szwecji przy projekcie, który nazywa się E4 Förbifart Stockholm. Jest to zachodnia obwodnica Sztokholmu, która prawie w całości znajduje się pod ziemią. Należę do zespołu ''Innerlining'', którego zadaniem jest instalacja plastikowej membrany oraz prefabrykowanych ścian. Membrana ma na celu ochronę tunelu przed dostaniem się infiltrującej wody.

W celu instalacji membrany należy rozlokować miejsca wierceń specjalnych szpilek (rozmieszczenie 1,35 m w szeregu i rzędzie), które będą ją podtrzymywały. Wierceń dokonuje specjalna maszyna, która dostaje odpowiednie współrzędne od Nas – geodetów. Instalujemy również prefabrykowane ściany, które montuje maszyna, kontrolowana przez tachimetr.

Marta Wójcik

absolwentka 2006
Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

Po zakończeniu studiów na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska pracowała w latach 2006 -2008 w firmie ELROB Robert Bździkot na stanowisku Konstruktor. Jej zakresem obowiązków było projektowanie, wykonywanie dokumentacji technicznej i nadzór nad projektem oraz wprowadzanie zmian konstrukcyjnych związanych z udoskonalaniem produkcji i wyrobów i sporządzanie instrukcji obsługi, katalogów części i warunków technicznych.

W kolejnych latach (2008-2013) pracowała w tej firmie na stanowisku Kierownika działu projektowania i przygotowania produkcji. W ramach tego stanowiska jej zakresem obowiązków była współpraca z podwykonawcami i klientami w zakresie technicznym; praca z dokumentacją i klientem w języku angielskim; tworzenie dokumentacji technicznej oraz zestawień materiałów i wycen; opracowanie dokumentacji zgodnie z ISO 9001, weryfikacja i walidacja wyrobu; nadzór nad procesem produkcji i wdrażania wyrobu w tym nadzór nad wykonywaniem serii prototypowych, prób technologicznych oraz kontrola jakości wyrobów.

Od roku 2013r do chwili obecnej pracuje w Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A., gdzie do jej zakresu obowiązków należy realizacja zakresu działania Prototypowni zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Spółki polegającym na świadczeniu kompleksowych usług w zakresie szybkiego prototypowania oraz inżynierii wprost i odwrotnej.

Link do wywiadu z Panią mgr inż. Martą Wójcik na YouTube WGGiIŚ

Monika Wiercioch

absolwentka 2004
Nauczycielka

Pani mgr inż. Monika Wiercioch jest absolwentką Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie kierunku: Górnictwo i Geologia, specjalność: Geodezja Górnicza. Studia ukończyła w 2004 r. uzyskując dyplom magistra inżyniera.

Po ukończeniu studiów przez kilka kolejnych lat zdobywała doświadczenie w firmie, która zajmowała się typowymi opracowaniami geodezyjnymi. W 2010 roku podjęła pracę w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu na stanowisku nauczyciela przedmiotów zawodowych i pracuje w tym miejscu do dnia dzisiejszego. Jest to szkoła techniczna, która powstała w 1900 roku. Posiada ogromną tradycję w kształceniu zawodowym i to właśnie dyplom z geodezji umożliwił jej podjęcie takiego typu pracy.

Na Wydział GGiIŚ wróciła w 2012 roku i ukończyła studia podyplomowe na kierunku Systemy Informacji Geograficznych, które pomogły jej w prowadzeniu zajęć dla swoich uczniów z zakresu zagadnień związanych z geomatyką. Dodatkowo posiada kwalifikacje do nauczania przedmiotów zawodowych z zakresu grafiki i poligrafii cyfrowej oraz z logopedii. Wiedza i umiejętności zdobyte na Wydziale GGiIŚ dają różne możliwości na obecnym rynku pracy dlatego gorąco poleca i zachęca do podjęcia studiów właśnie na naszej Uczelni.

Link do wywiadu z Panią mgr inż. Moniką Wiercioch na YouTube WGGiIŚ

Adam Małek

absolwent 2002
nadszt. ds. mierniczo-geologicznych
KWK RUDA Ruch Halemba

Studia w Akademii Górniczo-Hutniczej na wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska ukończyłem w roku 2002 na kierunku Górnictwo i Geologia – specjalność geodezja górnicza. W tym samym jeszcze roku podjąłem pracę w dziale mierniczo-geologicznym Kopalni Węgla Kamiennego „Halemba” w Rudzie Śląskiej gdzie pracuję do dnia dzisiejszego

W codziennej pracy zawodowej korzystam z wiedzy zdobytej podczas studiów. Jest to przede wszystkim wiedza z geodezji górniczej, geologii oraz tematyka ochrony powierzchni na terenach górniczych. Podczas studiów miałem zaszczyt być słuchaczem wykładów Pana Profesora Edwarda Popiołka oraz św.p. Pana Profesora Janusza Ostrowskiego. W oparciu o przekazaną mi wiedzę wykonuję w pracy zawodowej prognozy deformacji terenu – co jest jednym z ważniejszych zadań mierniczego górniczego w podziemnych zakładach górniczych.

Studia na Wydziale GGiIŚ to nie tylko zdobywanie wiedzy teoretycznej. Studenci biorąc udział w zajęciach terenowych ( odpowiednio opracowanych pod względem czasu trwania i tematyki ) zapoznają się z metodami pomiarowymi i sprzętem a równocześnie uczą się jak pracować w zespole oraz jak samodzielnie rozwiązywać problemy inżynierskie. Moim zdaniem nabycie takiej umiejętności jest bardzo przydatne w pracy zawodowej i z pewnością zostanie dostrzeżone przez przyszłego pracodawcę lub przełożonego. Bardzo miło wspominam własną praktykę z zakresu geodezji górniczej, która to praktyka odbywała się w Kopalni Soli „Bochnia”. Była to pierwsza okazja do zweryfikowania wiedzy i umiejętności w warunkach dołowych. Niezapomniane chwile.

Wybierając studia na Wydziale GGiIŚ dobrze zainwestujecie Wasz czas i trud. Akademia Górniczo-Hutnicza to znakomita uczelnia rozpoznawalna i ceniona nie tylko w Polsce ale i poza granicami naszego kraju. AGH to wysokiej klasy pracownicy naukowi, znakomici wykładowcy i świetne zaplecze dydaktyczne. Ukończenie studiów na Wydziale GGiIŚ daje możliwość zdobycia satysfakcjonującej pracy ( nierzadko dobrze płatnej pracy ) w dowolnym miejscu na świecie oraz pewność, że jesteście do wykonywania tej pracy świetnie przygotowani.

Jestem przekonany, iż po latach będziecie z dumą mówić : Tak, jestem absolwentem/absolwentką AGH. Jestem absolwentem/absolwentką Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.

Życzę Wam Powodzenia.

Link do wywiadu z Panem mgr inż. Adamem Małkiem na YouTube WGGiIŚ