Informatyka Geoprzestrzenna to nowoczesne studia kształcące studentów dla wschodzącej gospodarki cyfrowej o dużym potencjale praktycznym

Informatyka Geoprzestrzenna

Zajmij się analityką geodanych i zostań geoinformatykiem. Zapisz się do nas na studia w systemie e-Rekrutacja.
E-Rekrutacja

Studia

Kierunek Informatyka Geoprzestrzenna jest kierunkiem interdyscyplinarnym z naciskiem na zastosowanie technologii informatycznych zatem kandydaci na ten kierunek powinni posiadać zarówno uzdolnienia techniczne, matematyczne jak i przyrodnicze. Informatyka Geoprzestrzenna wraz z nowoczesną technologią przetwarzania stanowią paliwo napędu rozwoju społeczeństwa. Postęp cywilizacyjny oparty na wiedzy i informacji to rozwój społeczeństwa w kierunku społeczeństwa GeoInformacyjnego (Smart).

Informatyka, Geodane, Systemy Informacji Geograficznej, Teledetekcja i wiele więcej ...

Pierwszy stopień studiów na kierunku Informatyka Geoprzestrzenna to kompleksowe podejście do podstawowych aspektów IT. Dzięki technologii przetwarzania danych otwierają się możliwości w zakresie rozumienia algorytmów i struktur danych oraz metod ich implementacji, metod przetwarzania dużych zbiorów danych (Big Data) z zastosowaniem metod uczenia maszynowego (ML) i sztucznej inteligencji (AI), metod reprezentowania i modelowania danych przestrzennych.

Kopalnia Wiedzy to kopalnia oparta na Informatyce Geoprzestrzennej!

Ze względu na bardzo szeroki zakres poruszanych zagadnień informatycznych, technicznych oraz przyrodniczych kierunek został oparty na różnorodnej ofercie dydaktycznej. Dobór przedmiotów fakultatywnych umożliwia dobór toku studiów do wybranej ścieżki rozwoju i pozwala na kreowanie CV. Współpracując w interdyscyplinarnych zespołach interpretujących informację można podejmować zadania analityczne i technologiczne łączące wiedzę z zakresu nauk o Ziemi z umiejętnościami informatycznymi.

Zajęcia

Studia na kierunku Informatyka Geoprzestrzenna charakteryzują się dużą elastycznością i różnorodnością przedmiotów. Poznanie nowoczesnych technologii przetwarzania informacji oraz aspektów: SmartCity, Internet of Things, Big Data i wielu innych jest o wiele łatwiejsze z użycie nowoczesnego oprogramowania na którym bazujemy podczas zajęć.

Praktyki czyli GeoInformacja - to działa!

Praktyki obejmują ogół działań związanych z branżą przetwarzania oraz udostępnianie danych mających odniesienie przestrzenne i umożliwia poznanie praktycznych problemów o charakterze projektowym, wykonawczym, formalno-prawnym i nie tylko...

Atuty Kierunku

Kierunek Informatyka Geoprzestrzenna jest unikalnym połączeniem przedmiotów z zakresu nauk: przedmiotów matematyczno-informatycznych, przedmiotów geograficznych, przedmiotów ogólnych dla których wspólnym mianownikiem jest odniesienie przestrzenne. Studenci kierunku mogą rozwijać swoje zainteresowania naukowe i umiejętności poprzez uczestnictwo w studenckich kołach naukowych oraz projektach naukowo-badawczo-rozwojowych.

Zaplecze

Kształcenie w ramach kierunku uwzględnia światowe i europejskie trendy w zakresie nowoczesnego nauczania modułowo-projektowego z wykorzystywaniem informacji przestrzennych, powiązania nauk przyrodniczych z informatyką, jak również szybkości i łatwości pozyskania dużych ilości danych pomiarowych przy równoczesnym przesuwaniu ciężaru prac na analizę i przetwarzanie dużych zbiorów danych. Rozwijane są też umiejętności z zakresu IT, jako kompetencji ułatwiających znalezienie pracy ale także dalszy rozwój.

Umiejętności projektowe

Studia na kierunku Informatyka Geoprzestrzenna to możliwość poznania szerokiej zakresu zastosowań i narzędzi. Przedmioty na kierunku prowadzone są w oparciu o szeroka bazę różnego typu oprogramowania. Poznasz jak działają systemy typu CAD/GIS przetwarzanie danych 2D i 3D, to nie koniec skrótów następnym jest BIM inteligentne systemy zarządzania budowlami. Chcesz wiedzieć jak pozyskać dużo informacji w krótkim czasie pomogą Ci systemy przetwarzania danych teledetekcyjnych (satelitarnych). W ramach studiów można uzyskać cenne certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętność.

Koło naukowe Geoinformatyka

W ramach działalności członkowie koła skupiaja się na różnorodnym zastosowaniu zagadnień z zakresu GIS, geomatyki, geoinformatyki czy geoinformacji.

KNGK Geoinformatyka

Co później?

Absolwent kierunku Informatyka Geoprzestrzenna posiadając elastyczne możliwości budowy CV posiada szerokie spektrum zatrudnienia i własnego rozwoju

Przedsiębiorstwa

Informatyczne, geoinformatyczne, geodezyjne i kartograficzne, produkujące i dystrybuujące oprogramowanie i aplikacje

Laboratoria

Wdrażające inteligentne rozwiązania Smart City, Smart Building, wdrażające innowacje (Start-Up), konsultingowe, wspomagające zarządzanie projektami

Firmy i organizacje

Organizacje i fundacje pozarządowe, think tanki, firmy zajmujące się modelowaniem i analizą danych. Korporacje z działami zaawansowanych analiz przestrzennych i geostatystycznych

Urzędy

Praca w administracji samorządowej i rządowej różnego szczebla, w zakresie architektury, geodezji, geologii, gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska, urbanistyki ...

Zakłady przemysłowe

Praca w działach zajmujących się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i udostępnianiem informacji

Instytucje

Zobowiązane do gromadzenia i udostępniania danych, instytuty naukowe i badawczo-rozwojowe składające się z interdyscyplinarnych zespołów wykorzystujących informację przestrzenną

Informatyka Geoprzestrzenna

Zajmij się analityką geodanych i zostań geoinformatykiem. Zapisz się do nas na studia w systemie e-Rekrutacja.
E-Rekrutacja

"Kalendarz rekrutacji letniej 2024/2025"
Kalendarz rekrutacji