Absolwenci IŚ

Krzysztof Gołba

absolwent 2021

Studia na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii okazały się być strzałem w dziesiątkę. Kończąc szkołę średnią nie byłem pewien czym chciałbym zajmować się przez resztę życia.Tutaj, zamiast zamykać się w jednej dziedzinie, mogłem otworzyć wiele dróg w ogólnym pojęciu środowiska, co jest mi szczególnie bliskie. Studia na tym Wydziale zaoferowały to czego szukałem, czyli szeroki wachlarz możliwości,poznawania specjalistycznych programów branżowych, nabywania podstawowych umiejętności analitycznych, badawczych, programowania,ponadto uczestniczyłem w kursach i szkoleniach. Dzięki działalności w Studenckim Kole Naukowym Ochrony Środowiska działającym na Wydziale uczestniczyłem w wielu konferencjach naukowych i wyjazdach. W 2020 r. zostałem absolwentem Inżynierii Środowiska, a następnie jako dziedzinę przewodnią obrałem hydrologię i wszystko co z tematem wód związane, kończąc w 2021 r. studia II stopnia na kierunku Inżynieria i Monitoring Środowiska ospecjalizacji Inżynieria Wodna. Moi rówieśnicy znaleźli pracę m.in. w urzędach, dużych przedsiębiorstwach czy cenionych biurach projektowych, natomiast ja zdecydowałem się kontynuować przygodę z Wydziałem rozpoczynając studia w Szkole Doktorskiej i skupić się na dalszym rozwoju w tej dziedzinie.

Katarzyna Zaczyk

absolwentka 2021

Pani mgr inż. Katarzyna Zaczyk jest absolwentką Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, na kierunku Technologia Chemiczna na Wydziale Energetyki i Paliw, gdzie otrzymała tytuł inżyniera. Część wyników jej pracy inżynierskiej, która została napisana we współpracy z Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN im. Jerzego Habera w Krakowie została opublikowana w czasopiśmie Catalyst.

W czerwcu 2021r. zdobyła tytuł magistra na kierunku Inżynieria i Monitoring Środowiska o specjalności Gospodarka Niskoemisyjna na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH.

W trakcie studiów kształtowała swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w kursach, m.in. certyfikowany kurs Autodesk – AutoCAD oraz Pełnomocnika i audytora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001, ISO 27001.

Ponadto wykonywanie wielu projektów w ramach zajęć pozwoliło jej na poznanie przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska, dokumentów referencyjnych BREF dotyczących Najlepszych Dostępnych Technik (BAT), a także źródeł informacji, z których można podobne dane pozyskiwać.

Po ukończeniu studiów dostała się na staż do ORLEN Południe do działu Energetyka, gdzie wiedza zdobyta w ramach studiów magisterskich pomaga jej w codziennym wykonywaniu powierzonych zadań.

Umiejętności i wiedzę z zakresu ukończonych studiów inżynierskich jak i magisterskich wykorzystuje w swojej pracy zawodowej.

Link do wywiadu z Panią mgr inż. Katarzyną Zaczyk na YouTube WGGiIŚ

Katarzyna Pietrzyk

absolwentka 2020
projektant w Install Centere Paweł Protasiewicz

Swoją przygodę z AGH rozpoczęłam już w 2014 roku, kiedy byłam studentką 1-go roku Ochrony Środowiska na sąsiednim wydziale (WGGiOŚ). W trakcie studiów zdecydowałam się na zmianę kierunku i wydziału, i tak oto w 2020 roku zostałam absolwentką Inżynierii Środowiska na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Decyzja o zmianie kierunku, a zarazem wydziału okazała się strzałem w dziesiątkę!

Dziś robię to co lubię - projektuję instalacje sanitarne, w firmie Install Centere Paweł Protasiewicz, zajmującej się projektowaniem, a także wykonawstwem instalacji sanitarnych na halach magazynowych i produkcyjnych oraz w towarzyszących im częściach socjalno-biurowych.

Studia na Naszym Wydziale umożliwiły mi rozpoczęcie pracy w zawodzie, pogłębianie wiedzy oraz dalszy rozwój zawodowy i osobisty.

Piotr Majewski

absolwent 2019
kreślarz w Adservco Group Sp. z o.o.

Na WGGiIŚ studiowałem Inżynierię Środowiska, ukończyłem specjalność Inżynieria Wodna, pracę magisterską obroniłem w roku akademickim 2018/2019.

Niedługo potem rozpocząłem pracę w Adservco Group Sp. z o.o. na stanowisku kreślarza. Firma świadczy usługi z zakresu projektowania, kreślarstwa i doradztwa dla czołowych amerykańskich firm stolarskich. Specjalizujemy się w inżynierii drewna, szkła, metalu i kamienia. W pracy zajmuję się sporządzaniem rysunków wykonawczych i złożeniowych na podstawie koncepcyjnych planów architekta. Moim zadaniem jest inżynieryjne opracowanie wizji projektanta, tak aby każdy element zabudowy można było wykonać i zainstalować w miejscu docelowym. Bazując na pomysłach projektanta i określonych standardach jakości kreślę rysunek, w oparciu o który stolarze realizują zamówienia. Do tej pory miałem okazję współtworzyć wiele ciekawych projektów m. in. biura znanych korporacji, stadion hokejowy w Nowym Jorku, czy hotel na Manhattanie należący do jednej z najbardziej rozpoznawalnych sieci.

Paulina Misiek

absolwentka 2018
hydrogeolog

Po ukończeniu studiów magisterskich we wrześniu 2018 wyjechałam do Australii, aby dodatkowo zdobyć certyfikat językowy z języka angielskiego. Zaplanowany wyjazd był na rok, ale po kilku miesiącach mojego pobytu udało mi się znaleźć pracę związana z kierunkiem studiów który ukończyłam - Inżynieria środowiska na WGGiIS.

Obecnie pracuję jako hydrogeolog w Sydney. Praca polega na pracy biurowej i pracy w terenie. Bardzo często zdarzają się dalekie wyjazdy terenowe, co pozwala mi zwiedzać Australię i zdobywać nowe doświadczenia. 

Moja praca głownie polega na badaniu wody gruntowej, sprawdzaniu jej stanu pod kątem zanieczyszczeń i wszystkiego co się z tym wiąże (przepuszczalność gruntu, stabilność itp.). 

Dodatkowo ściśle współpracuję z grupa inżynierów geotechnicznych, geologów i inżynierów środowiska, co pozwala mi poszerzać wiedzę w zakresie geotechniki, geofizyki, górnictwa i geologii. 

Obecnie w Górach Śnieżnych pracuję nad oceną ryzyka wytrzymałości gruntów zbocza przy Drodze Alpejskiej w Parku Narodowym Góry Kościuszko.  Pod koniec zeszłego roku miałam również okazję pracować dla Metropolitan Mine – kopalni węgla położonej nieopodal parku narodowego zwanego Royal National Park, gdzie wraz z moimi kolegami przeprowadzaliśmy rutynowe badania wody gruntowej.  Natomiast moim głównym projektem infrastruktury w Sydney jest projekt nowej linii metra- Sydney Metro West  łączącej zachodnią cześć Sydney z centrum miasta.  Tutaj również moja praca polega na monitoringu wód podziemnych, ale także na współpracy z zespołem geotechników przy wierceniu otworów studziennych. 

Moim kolejnym celem jest doświadczenie pracy w górnictwie w Zachodniej Australii. 

Barbara Chrószcz

absolwentka 2017
Specjalistka ds. BHP i Ochrony Środowiska

Jestem absolwentką Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska na kierunku Inżynieria Środowiska. Od 4 lat pracuję w firmie Valeo Autosystemy Sp. z o.o.. Obecnie zajmuję stanowisko Specjalisty ds. BHP i Ochrony Środowiska. W celu osiągnięcia tego stanowiska ukończyłam również drugi kierunek studiów - Inżynieria Bezpieczeństwa na Politechnice Śląskiej

Firma Valeo należy do branży automotive i posiada w Polsce 4 oddziały. Oddział Valeo Lighting Systems, w którym pracuję, zajmuje się produkcją oświetlenia samochodowego przy użyciu zaawansowanych technologii m.in.: wtrysku tworzyw sztucznych, metalizacji, lakierowania oraz montażu. Duża firma i mnogość procesów, które mają znaczny wpływ na wykonywany zawód, pozwalają na bardzo szybki i wszechstronny rozwój osobisty.

W ciągu kilku lat mojej pracy, zostało zrealizowanych wiele inicjatyw środowiskowych, które minimalizują wpływ firmy na otoczenie oraz poprawiły świadomość pracowników w zakresie podejmowania działań proekologicznych.

Katarzyna Angielska

absolwentka 2017
Columbus Energy S.A.

Absolwentka Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, kierunek inżynieria środowiska, specjalność: inżynieria komunalna. Obrona pracy magisterskiej nastąpiła w 2017 roku. Rezultaty pracy magisterskiej ukazały się w książce Wydawnictwa Młodzi Naukowcy.

Od 4 lat pracuje w filmie Columbus Energy S.A., która od 7 lat prowadzi działalność na rynku OZE. Swoją karierę zawodową zaczynała od stanowska Asystentka ds. termomodernizacji, od 2 lat jest Koordynatorem ds. wsparcia sprzedaży, gdzie analizuje sprzedaż produktów Spółki takich jak: fotowoltaika, pompy ciepła, magazyny energii. Swoją wiedzą oraz umiejętnościami wspiera Spółkę w różnych procesach oraz dba, aby każdy klient był zadowolony.

W lutym 2021 r. ukończyła certyfikowany program rozwoju kompetencji dedykowany liderom "Lean Green Belt". Swoją karierę zawodową chciałaby kontynuować i rozwijać w branży OZE.

Martyna Fatyga

absolwentka 2017
Andel Polska

Martyna Fatyga absolwentka Wydziału WGGiIŚ na kierunku inżynieria środowiska, specjalność́ inżynieria komunalna. Tytuł magistra obroniła w 2017 roku. Dodatkowo na tym samym wydziale, w 2019 roku, ukończyła studia podyplomowe BIM - modelowanie i zarzadzanie informacją o obiektach, infrastrukturze i procesach budowlanych.

Od 4 lat jest koordynatorem ds. projektów w firmie Andel Polska, gdzie zajmuje się̨ projektowaniem systemów automatyki przemysłowej i detekcji wycieków. Jako absolwentka WGGiIŚ rozwiązuje praktyczne problemy dotyczące zastosowań́ automatyki przemysłowej oraz posiada kompetencje niezbędne do realizacji własnych projektów. Swoją karierę̨ zawodową chciałaby rozwijać́ w kierunku proekologicznego rozwiazywania zagadnień́ oraz skupić́ się̨ na wdrożeniu Building Information Modeling.

mgr inż. Martyna Fatyga na - Linkedin

Maria Franczyk

absolwentka 2016
specjalista ds. techniki sanitarnej

Nazywam się Marysia Franczyk i jestem absolwentką kierunku Inżynieria Środowiska. Studiowałam na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, gdzie najpierw zdobyłam tytuł inżyniera, a następnie magistra na specjalizacji inżynieria komunalna. Swoją przygodę z Uczelnią zakończyłam w 2016 roku.

Obecnie pracuję w firmie BIMs PLUS Kraków na stanowisku specjalisty ds. techniki sanitarnej. Zajmuję się kompleksową obsługą dużych inwestycji w Krakowie, jak i całej Polsce. Współpracuję i buduję długotrwałe relacje biznesowe z firmami wykonawczymi, biurami projektowymi, architektami oraz instalatorami, dla których przygotowuję oferty handlowe. Poniżej odsyłam do filmiku, gdzie można dowiedzieć się więcej o mojej firmie: BIMs PLUS Kraków

Elżbieta Włosińska

absolwentka 2016

Pracę w Instytucie Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk rozpoczęłam w 2016 roku.

Zajmuję się badaniami in-situ w Instytucie, jak i również prowadzeniem pomiarów tensometrycznych i dalmierczych deformacji budynków posadowionych na terenach niestabilnych geologicznie.

Zajmuję się również konstruowaniem przyrządów pomiarowych służących do pomiarów przemieszczeń względnych. Posiadam 2 patenty, jeden patent jest na autorski przetwornik przemieszczeń liniowych. Natomiast na drugi patent mam 50% udziału i jest to patent na dylatometr 3D.

Do dorobku naukowego można doliczyć publikacje w czasopismach naukowych, seminaria, konferencje.

Na zdjęciach jestem przy montowaniu tensometru mojej konstrukcji, na który mam już patent. Idea-koncepcja tego przyrządu pomiarowego pozwoliła mi na wygraną w konkursie Młodych Naukowców w 2017 roku w IMG PAN. Na dwóch zdjęciach widnieją przetworniki przemieszczeń, również mojego autorstwa.

Emilia Stańkowska

absolwentka 2016
Laborantka w Centralnym Laboratorium Pomiarowo-Badawczym

Emilia jest absolwentką Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

W 2016 r. ukończyła studia magisterskie na kierunku Inżynierii Środowiska, o specjalności Inżynieria Komunalna. W tym samym roku zdecydowała się kontynuować edukację na WGGIŚ i rozpoczęła 4-letnie studia doktoranckie, które zakończyła we wrześniu 2020 r. obroną rozprawy doktorskiej.

Po studiach podjęła pracę w Centralnym Laboratorium Pomiarowo-Badawczym w Dąbrowie Górniczej jako Starszy Laborant. Na co dzień wykonuje analizy laboratoryjne jakości wody i ścieków.

Podczas całego cyklu kształcenia, na bardzo wysokim poziomie odbywały się ćwiczenia laboratoryjne. Podczas tych zajęć nauczyła się wykonywać podstawowe analizy, takie jakie wykonywane są w laboratoriach środowiskowych.

Link do wywiadu z Panią Dr. inż. Emilią Stańkowską na YouTube WGGiIŚ

“"/

Zdjęcie zostało wykonane w IMGW-PIB w Biurze Prognoz w Krakowie

Zdjęcie zostało wykonane w IMGW-PIB w Biurze Prognoz w Krakowie

Zdjęcie zostało wykonane w IMGW-PIB w Biurze Prognoz w Krakowie

Zdjęcie zostało wykonane w IMGW-PIB w Biurze Prognoz w Krakowie

hobby

Hobby

Tadeusz Stolarczyk

absolwent 2014
Synoptyk w IMGW-PIB w Biurze Prognoz w Krakowie

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska ukończyłem w 2014 roku. Studiowałem Inżynierię Środowiska, w specjalności Systemy i Techniki Ochrony Środowiska. Kierunek Inżynieria Środowiska został przeze mnie w 2009 roku wybrany nieprzypadkowo – ja po prostu lubię przyrodę, cały czas fascynuje ona mnie i niejednokrotnie zadziwia, mam pragnienie zrozumienia jej.

W swojej karierze zawodowej pracowałem w różnych miejscach, rozwijając swoje kompetencje zarówno analityczne, jak i społeczne - dyplom AGH cieszy się dobrą opinią wśród pracodawców.

W kwietniu 2019 roku rozpocząłem pracę w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowym Instytucie Badawczym, w Biurze Prognoz w Krakowie, początkowo jako stażysta, następnie po zdaniu egzaminów jako aplikant synoptyk, a obecnie jako młodszy synoptyk prognoz meteorologicznych ogólnych i lotniczych.

Jest to wymagająca praca, potrzebna jest wiedza między innymi z podstaw fizyki oraz hydrologii, oczywiście wiedza meteorologiczna o zjawiskach i procesach zachodzących w atmosferze, pasja, oraz odrobina dobrej intuicji. W swojej pracy zajmuję się dwoma typami prognoz pogody - prognozy ogólne, czyli takie, które można przeczytać w Internecie, zobaczyć w telewizji czy posłuchać w audycji radiowej, oraz prognozami pogody dla lotnictwa, odmienne od ogólnych, pisane specjalnym kodem w języku angielskim. Oczywiście są też ostrzeżenia przed groźnymi zjawiskami pogody - jest to jeden z najważniejszych aspektów tego zawodu.

Praca na tym stanowisku wymaga przetwarzania ogromnej ilości informacji w krótkim czasie, niekiedy błyskawicznego podejmowania decyzji, oraz brania odpowiedzialności za te decyzje - jeśli wystawia się ostrzeżenie z najwyższym możliwym stopniem przed silnymi burzami z gradem dla jakiegoś obszaru, to musi to być uzasadnione - charakter napływającej masy powietrza, parametry burzowe, produkty radarowe i satelitarne, dane pomiarowe ze stacji synoptycznych, wyliczenia modeli numerycznych... Ogrom informacji, które trzeba przetworzyć i poprawnie zinterpretować. To trudne, ale też fascynujące zajęcie

A po pracy - w ramach hobby - uprawiam kwiaty, co też jest możliwe dzięki studiom na WGGIIŚ - moja praca magisterska dotyczyła gleboznawstwa.

Magdalena Wanat-Milaniak

Absolwentka 2012
Data Scientist w NeoStrain Sp. z o.o.

W 2012 r. ukończyła studia magisterskie na kierunku Inżynieria Środowiska o specjalności Systemowe Zarządzanie Środowiskiem, następnie podjęła studia doktoranckie na WGGiIŚ, rozwijając swoje zainteresowania związane z modelowaniem i analizą danychz pomiarów kontrolnych wykonywanych na obiektach hydrotechnicznych.W czerwcu 2018 obroniła rozprawę doktorską uzyskując stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Środowiska. Równocześnie w latach 2010-2014 studiowała Budownictwo na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej.

Wiedzę i umiejętności zdobyte w ramach studiów na AGH wykorzystuje w codziennej pracy. Od 2013 r. jest pracownikiem firmy NeoStrain Sp. z o.o., która jest wiodącym dostawcą kompleksowych rozwiązań z dziedziny technologii pomiarowych stosowanych w monitoringu bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji obiektów budowlanych. Aktualnie pracuje na stanowisku Data Scientist i zajmuje się głównie statystyczną analizą, wizualizacją i interpretacją danych pomiarowych. W swojej pracy bierze także udział w projektowaniu automatycznych systemów monitoringu konstrukcji obiektów budowlanych takich jak mosty, zapory, drogi, hale i areny sportowe.