Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH Kraków

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

AGH Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie

Relacja z odwiedzin naszego Wydziału przez uczniów z Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie

Gościliśmy dwie klasy Technikum Inżynierii Środowiska klasę IIe oraz klasę IVe o profilu: Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Goście mieli możliwość wysłuchania prezentacji popularno-naukowych:

1. Największe budowle hydrotechniczne

2. "Ziemia - wodna planeta" zwiedzenia laboratoriów i wzięcia udziału w specjalnie przygotowanych pokazach:

  • ochrony powietrza
  • inżynierii wodnej
  • fizyki i chemii gleb
  • danych teledetekcyjnych A na koniec krótka sesja pytań i odpowiedzi.
Dni Otwarte na naszym Wydziale to wydarzenie cykliczne. Wszystkich chętnych nauczycieli i uczniów zapraszamy do udziału w kolejnych dniach otwartych.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres e-mail: Zgłoszenia lub telefonicznie na nr. 12 617 22 52.

Relacja z odwiedzin naszego Wydziału przez uczniów z Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie

Przywitanie gości przez Władze Dziekańskie, prezentacja strony studiuj.wggiis.agh.edu, prezentacja kariery zawodowej absolwentów, w tym jeden wywiad z absolwentem (filmik - wywiad) - dr inż. Stanisław Lach.

Dwie prezentacje popularno-naukowe:

  • Największe budowle hydrotechniczne w Polsce i na świecie - dr inż.Stanisław Lach,
  • Droga do neutralności klimatycznej na przykładzie Krakowa - dr hab. inż.Marek Bogacki, prof AGH.

Następnie wizyta w laboratoriach:

  • ochrony powietrza,
  • inżynierii wodnej,
  • fizyki i chemii gleb,
  • danych teledetekcyjnych,

a w nich specjalnie przygotowane pokazy.

Na zakończenie krótka sesja pytań i odpowiedzi.

Relacja z odwiedzin naszego Wydziału przez uczniów z Zespołu Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli

Podczas odwiedzin przyszli kandydaci na studentów, wysłuchali wykładu prof. Sławomira Mikruta nt. ”Geoinformacja dla wszystkich”.

Następnie wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez doktorantów KFTŚiIP. Podczas warsztatów Uczniowie mieli okazję samodzielnie przetestować sprzęt pomiarowy (skanery, drony), zapoznać się z zapleczem dydaktycznym naszego Wydziału (np. szyb górniczy, „piaskownica”,instrumentarium).

Nad całością czuwała dr inż. Ewa Głowienka wraz ze studentami Samorządu Studenckiego, którzy wprowadzili swoich młodszych kolegów w „arkana życia studenckiego".