Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH Kraków

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

AGH Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie

Kalendarz rekrutacji Letniej 2022/2023 dla kandydatów posiadających polskie obywatelstwoREKRUTACJA NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARE


Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia jest prowadzona w czterech cyklach rekrutacyjnych w terminach podanych w tabeli nr 1.
Rekrutacja na studia niestacjonarne pierwszego stopnia jest prowadzona w czterech cyklach rekrutacyjnych w terminach podanych w tabeli nr 2.
Rekrutacja na studia niestacjonarne drugiego stopnia jest prowadzona w terminach podanych w tabeli nr 4.Tabela 1. Obowiązujące terminy rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2022/2023

LP. Etap rekrutacji Cykl rekrutacyjny 1 Cykl rekrutacyjny 2 Cykl rekrutacyjny 3 Cykl rekrutacyjny 4
1. Złożenie w systemie e-Rekrutacja deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia od 6 czerwca do 11 lipca* od 12** do 18 lipca* od 19** do 25 lipca* od 29 do 12 września*,
2. Uiszczenie opłaty rekrutacyjnej* do 11 lipca, do godz. 14.00 do 18 lipca, do godz. 14.00 do 25 lipca, do godz. 14.00 do 12 września, do godz. 14.00
3. Wstępna kwalifikacja kandydatów (ogłoszenie wyników o godz. 15.00) 12 lipca 19 lipca 26 lipca 13 września
4. Przyjmowanie podań o przyjęcie na studia oraz
Dokonywanie wpisu na listę studentów przez zakwalifikowanych kandydatów
od 13 do 18 lipca, w tym sobota 16 lipca od 20 do 25 lipca, w tym sobota 23 lipca od 27 lipca do 1 sierpnia od 14 do 19 września, w tym sobota 17 września

* aby wziąć udział we wstępnej kwalifikacji w danym cyklu rekrutacyjnym opłatę rekrutacyjną należy uiścić do godziny 14:00 ostatniego dnia składania deklaracji elektronicznej, przy czym za datę uiszczenia opłaty uznaje się datę uznania rachunku eCard – w przypadku płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH

** po godzinie 15:00


Tabela 2. Obowiązujące terminy rekrutacji na pierwszy rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2022/2023.

LP. Etap rekrutacji Cykl rekrutacyjny 1 Cykl rekrutacyjny 2
1. Złożenie w systemie e-Rekrutacja deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia od 6 czerwca do 26 lipca* od 29 sierpnia do 13 września*
2. Uiszczenie opłaty rekrutacyjnej* do 26 lipca, do godz. 14.00 do 13 września, do godz. 14.00
3. Wstępna kwalifikacja kandydatów (ogłoszenie wyników o godz. 15.00) 27 lipca 14 września
4. Przyjmowanie podań o przyjęcie na studia oraz
Dokonywanie wpisu na listę studentów przez zakwalifikowanych kandydatów
od 28 lipca do 2 sierpnia od 15 do 23 września, w tym sobota 17 września

* aby wziąć udział we wstępnej kwalifikacji w danym cyklu rekrutacyjnym opłatę rekrutacyjną należy uiścić do godziny 14:00 ostatniego dnia składania deklaracji elektronicznej, przy czym za datę uiszczenia opłaty uznaje się datę uznania rachunku eCard – w przypadku płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH


Tabela 4. Obowiązujące terminy rekrutacji na studia niestacjonarne drugiego stopnia rozpoczynające cykl kształcenia w roku akademickim 2022/2023.

LP. Etap rekrutacji Obowiązujące terminy
1. Złożenie w systemie e-Rekrutacja deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia od 29 sierpnia do 14 września, do godz. 14.00
2. Uiszczenie opłaty rekrutacyjnej* do 14 września, do godz. 1400
3. Przeprowadzanie egzaminów wstępnych 16 września i/lub 17 września (sobota)
4. Wstępna kwalifikacja kandydatów (ogłoszenie wyników o godz. 15.00) 20 września
5. Przyjmowanie podań o przyjęcie na studia oraz
Dokonywanie wpisu na listę studentów przez zakwalifikowanych kandydatów
od 21 do 24 września (sobota)

* za datę uiszczenia opłaty uznaje się datę uznania rachunku eCard – w przypadku płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH


Kalendarz rekrutacji dla kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego znajduje się na stronie Działu Studentów Zagranicznych.

Link do strony e-rekrutacji

Rekrutacja