Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH Kraków

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

AGH Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie

Kalendarz rekrutacji zimowej 2021/2022 dla kandydatów posiadających polskie obywatelstwoREKRUTACJA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIATabela 1. Terminy rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2021/2022
LP. Etap rekrutacji Cykl rekrutacyjny 1 Cykl rekrutacyjny 2
1. Złożenie w systemie e-Rekrutacja deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia od 10 stycznia do 3 lutego, do godz. 14.00 od 9 do 11 lutego, do godz. 14.00
2. Uiszczenie opłaty rekrutacyjnej* do 3 lutego, do godz. 14.00 do 11 lutego, do godz. 14.00
3. Przeprowadzenie egzaminów wstępnych 5 lub 7 lutego 12 lub 14 lutego
4. Wstępna kwalifikacja kandydatów (ogłoszenie wyników o godz. 15.00) 9 lutego 16 lutego
5. Przyjmowanie podań o przyjęcie na studia od 10 do 15 lutego (w tym sobota 12 lutego) od 17 do 19 lutego (sobota)
6. Dokonywanie wpisu na listę studentów przez zakwalifikowanych kandydatów od 10 do 15 lutego (w tym sobota 12 lutego) od 17 do 19 lutego (sobota)

*za datę uiszczenia opłaty uznaje się datę uznania rachunku eCard – w przypadku płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH.


Kalendarz rekrutacji zimowej dla kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego znajduje się na stronie Działu Studentów Zagranicznych.

Link do strony e-rekrutacji

"Obsługa kandydatów poprzez elektroniczny system obsługi rekrutacji prowadzona jest w terminie od 10 stycznia do 19 lutego 2022 r." Rekrutacja